Strona główna1 » Formularz zwrotu - elektroniczny

Formularz zwrotu - elektroniczny

Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od dnia dostarczenia towaru przez Przewoźnika/Kuriera (fizycznego otrzymania towaru przez Klienta), składając oświadczenie w poniższym Elektronicznym Formularzu Zwrotu lub formułując własne oświadczenie, a następnie przesyłając go na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@secubox.pl
Konsument ma obowiązek zwrócić (odesłać) towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 
Zwracany towar należy odesłać na adres:

Consulting Ireneusz Zajczyk
ul. Targowa 7/5
47-200 Kędzierzyn-Koźle


 
Proszę wypełnić poniższe pola Formularza i po wypełnieniu nacisnąć przycisk Wyślij u dołu strony :

Adresat wiadomości:

Imię i Nazwisko,adres zamieszkania osoby dokonującej zwrotu:

e-mail:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (wpisać zwracane towary):

Numer zamówienia::

Data odbioru/otrzymania towaru (wpisać datę otrzymania/odebrania towaru):

Zwrot płatności tym samym sposobem jak zapłaciłem: Tak
Nie

Proszę o zwrot płatności przelewem na konto (podać nr.konta- tylko cyfry):

Inne informacje:

Przejdź do strony głównej